• Добавени продукти за сравнение
    Няма нищо в сравнение...
   • Вашите любими продукти
     Няма нищо в любими...
    • +359887286449
    • Условия за ползване

     ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН CODBIO.COM

     1.ОБЩИ УСЛОВИЯ.
      Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Кодбио“ ЕООД, гр. Хисаря, ул. „Хр. Ботев"“ №22 , наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛ, на електронния магазин www.codbio.com, наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”. 
      С разглеждането на страниците, натискането на обектите или връзките, разположени на страниците на www.codbio.com, Вие се съгласявате и приемате  да спазвате условията  за обслужване на Доставчика.
          2. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА
     Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите: 
     - Наименование на Доставчика: „Кодбио“ ЕООД  
     - Седалище и адрес на управление; адрес за упражняване на дейността; данни за кореспонденция: гр. Хисаря, ул. „Хр.Ботев“ №22
     - Вписване в публични регистри: ЕИК: 203931575
     - „Codbio“  е името на онлайн магазина на  „Кодбио“ ЕООД
              3. ЛИЧНИ ДАННИ 
     „Кодбио“ ЕООД обработва и предприема мерки за защита на личните данни на потребителите съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни. Потребителите се съгласяват, че „Кодбио“ ЕООД  има право да обработва личните им данни във връзка с използването на услугите на уебсайта. За да може Доставчикът да Ви обслужва и изпълнява Вашите поръчки е необходимо приемането на следните данни: - име и фамилия; e-mail ; телефон за връзка;  адрес за фактура и досавка; пощенски код

           4. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
     •Електронният магазин е достъпен на адрес в Интернет www.codbio.com, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки, включително следното:
      •Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
     •Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, достъпна в Интернет;
     •Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
     • Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН начини за разплащане.
     • Да получават информация за нови стоки, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
     • Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
     •Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет;
     • Да упражняват право на отказ от договора, сключен от разстояние за стоките, предлагани от Доставчика, за които правото на отказ от договора е приложимо;
           5.ПОРЪЧКА. 
     Всяка поръчка на продукт или услуга през електронния магазин codbio.com е свързана със задължение за плащане по избран от потребителя начин на плащане. Поръчките се приемат  24 часа в денонощието. В процеса на поръчка, потребителят има възможност да види продуктите, които купувате от доставчика и техните цени. След приключване на поръчката, потребителят ще получите обаждане на посочения телефон или потвърждение  по e-мейл от доставчика.  За промяна в статуса на поръчката (потвърждение, обработване, изпращане и др.) ще бъдете уведомявани по е-мейл. Поръчката на продукт/и през е-магазина означава изразено съгласие за сключване на договор за дистанционна продажба, който се регулира от Закона за защита на потребителите.
           6. ЦЕНИ  
     Всички цени са в лева с включен ДДС. Цените на продуктите са показани без цената за доставка. Информация за цената на доставката може да получете в последствие, като тази цена се определя от куриерската фирма и зависи от параметрите на поръчаните от Вас продукти.
     Цените на продукти в онлайн магазина не са същите с тези в реалния магазин.  
          7.ПЛАЩАНЕ
     Поръчките се заплащат с превод по банков път  или пощенски паричен превод. При избор на метод за плащане по банков път, потребителят  изразява съгласието си да заплати цената на поръчка авансово на посочената от доставчика банкова сметка.
     Банкова сметка на Доставчика:
     IBAN: BG 62 CECB 979010G3 767301

     BIC код: CECBBGSF

     банка: Централна кооперативна банка
         8. ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА ПОРЪЧКАТА. 
     С изпращането на потвърждение за поръчка, Потеребителят се съгласява да заплатите цената на избраните продукти, както и стойностт на транспортните разходи. Потребителят може да посочи с коя куриерска фирма желаета да да бъде доставена поръчката му.
         9. ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКАТА И ВРЪЩАНЕ.
     Потребителят има  право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже писмено от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на приемане на стоката чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика. Информация за упражняване на правото на отказ е достъпна на сайта на Доставчика
          10. Правото на отказ не се прилага в следните случаи:
     - за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
     - за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
     - за доставка на запечатани или фолирани  стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
     - за продукти, които не  са в оригиналната си опаковка или с нарушена опаковка
     - за продукти, който имат следи от употреба, лош вид или зацапване
           11. ВРЪЩАНЕ НА ПРОДУКТИТЕ. 
     Потребителят трябва да върне продуктите , придружени от фискалният бон или  оригиналната фактура, с която е получил пратката.
     Стойността на върнатите продукти, Доставчикът ще изплати  на Потребителя в 14/четиринадесет/дневен срок, от получаванетото на върнатите продуктите обратно от поръчката и е удостоверил тяхната цялост и единтичност, за което съставя протокол.
     Възстановяването на сумата се извършва само банков път – на лична сметка, посочена от Потребителя.
     Адрес за връщане на продукти:
     Гр.Хисаря
     Ул. „Хр. Ботев“ 22 
     М-н „Кодбио”

           12. РАЗХОДИ ПРИ ВРЪЩАНЕ НА ПРОДУКТИТЕ.
     При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки са за сметка на потребителя. В случайите когато пратката бъде изпратена за сметка на Доставчика, то той има право  да удържаи разходите за връщане на стоката от сумата, която Потребителят е платил по договора. Доставчикът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато Потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Доставчика.
     Когато Доставчикът не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на потребителя докато не получи стоките обратно.
         13.СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТИТЕ. 
     Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по т.9., по начина описан на етикета на самия продукт.
         14. СРОК НА ДОСТАВКА.
      Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика, освен ако стоките са поръчани в една доставка.
     - В случай че потребителят и доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 14 /четиринадесет/работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до доставчика чрез сайта на електронния магазин.
     -  Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Потребителя и да възстанови платените от него суми.
            15. ПРЕДАВАНЕ НА ПРОДУКТИТЕ. 
       Доставчикът предава стоките на потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията за предоставяне на информация на потребителя съгласно Закона за защита на потребителите.
      Потребителят и Доставчикът удостоверяват обстоятелствата по изпълнението писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис, освен ако е уговорено друго.
        16. ПРОБЛЕМИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА.
     Доставчикът прави всичко възможно да разполага с наличност и своевременна актуализация на наличностите, но е възможно някой от поръчаните продукти да не е наличен. В този случай доставчикът ще се свърже с потребителя в най-кратък срок по телефон или с email съобщение.
     Уверете се, че сте посочили верни и пълни данни за доставката -  имена, адрес, телефон, пощенски код.
        17.НЕСЪОТВЕТСТВИЕ В ПОРЪЧКАТА. 
     При несъответствие между получените и поръчаните продукти или възникване на неточност по вина на Доставчика,  разходите по последващо връщане и замяна на несъответстващите продукти ще са за негова сметка.  При невъзможност за доставка не по вина на Доставчика (не се намирате на посочения адрес или не отговаряте на обажданията на доставчика),  поръчка ще бъде върната при Доставчика, докато се свърже с потребителя. Повторните транспортните разходи са за сметка на Потребителя. 
         18. ЗАМЯНА НА ПРОДУКТИ.
     Потребилтелят може  да замени продуктите с други, ако  желае замяна. Разходите по замяната са за сметка на потребителя. 
     На замяна подлежът само продукти в оригинални опаковки, не отваряни, не изплозвани, в отличен търговки вид. 
     Замяната може да направите в срок от 14 дни, след получаването на продуктите.
     Адрес за замяна на продукти:
     Гр.Хисаря
     Ул. „Хр. Борев“ 22 
     М-н „Кодбио”
      19. РЕКЛАМАЦИИ И ВЪПРОСИ.
     Моля, свържете се с нас на телефон +359 886444765, или на email: salescodbio@gmail.com, за да обсъдим всякакви въпроси, свързани с продуките или услугите, предоставяни от „„Кодбио“ ЕООД 
        20.ЗА ПРОДУКТИТЕ. 
     Информацията и продуктите на този сайт не са предназначени за диагностика, лечение или превенция на заболявания и здравословни проблеми.
         21. ДРУГИ УСЛОВИЯ
     -Доставчикът доставя и предава стоката на Ползвателя в определения при сключването на договора срок.
     - Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.
         22. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
     (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.
     (2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.
     (3) Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни.
     (4) Ползвателите се съгласяват, че Доставчикът има право да обработва личните им данни, необходими за изпълнение на поръчките в електронния магазин и изпълнението на договора.
     (5) Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни. 
     (6) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената Процедура за изгубени или забравени имена и пароли.
          23. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
     (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели, които имат регистрация. 
     (2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 30-дневен срок, че ги отхвърля.
     (3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.
     (4) Доставчикът публикува тези общи условия на адрес сайта си заедно с всички допълнения и изменения в тях.
         24. ПРЕКРАТЯВАНЕ
     Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи: 
     -при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора; 
     -по взаимно съгласие на страните в писмен вид; 
     -едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
     -при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
     -при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
     -в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;
     -в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите. В този случай се прекратява само договорът за доставка на съответната поръчана стока, ако правото на отказ от договора е приложимо за съответната категория стоки.
     25. СПОРОВЕ.АЛТЕРНАТИВНО РЕШЕНИЕ НА СПОРОВЕ.
     При спорове относно задължения, произтичащи от договори за онлайн продажби, при който не е постигнато споразумение, Вие можете да отнесете спора към органите за алтернативно решаване на потребителски спорове (АРС) при условията и по реда на чл.181а и сл. от ЗЗП. Допълнителна информация за алтернативното решаване на потребителски спорове може да се открие в уебсайта на Комисията за защита на потребителите на адрес https://kzp.bg и в платформата за онлайн решаване на спорове ОРС.
         26. ДРУГИ УСЛОВИЯ
     Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.
     За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

   • Newsletter